โทบุนิกโก → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

에 출발
15:23 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:32 - 19:53
  4h 21min JPY 7,800 IC JPY 7,795 3회 환승
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  timetable 시간표
  15:32
  17:04
  구리하시
  栗橋
  timetable 시간표
  17:13
  17:41
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:50
  19:37
  도야마
  富山
  정면 출입구
  19:37
  19:45
  도야마역
  富山駅前
  버스 정류소
  3のりば
  19:45
  19:49
  丸の内(富山県)(バス)
  버스 정류소
  19:49
  19:53
 2. 2
  15:24 - 19:53
  4h 29min JPY 7,800 IC JPY 7,795 4회 환승
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  timetable 시간표
  15:24
  16:04
  도치기
  栃木
  timetable 시간표
  16:22
  16:53
  구리하시
  栗橋
  timetable 시간표
  17:02
  17:30
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:50
  19:37
  도야마
  富山
  정면 출입구
  19:37
  19:45
  도야마역
  富山駅前
  버스 정류소
  3のりば
  19:45
  19:49
  丸の内(富山県)(バス)
  버스 정류소
  19:49
  19:53
 3. 3
  15:32 - 19:54
  4h 22min JPY 7,830 IC JPY 7,825 3회 환승
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  timetable 시간표
  15:32
  17:04
  구리하시
  栗橋
  timetable 시간표
  17:13
  17:41
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:50
  19:37
  도야마
  富山
  정면 출입구
  19:37
  19:45
  도야마역
  富山駅前
  버스 정류소
  6のりば
  19:45
  19:51
  하타고마치 (토야마현)
  旅篭町(富山県)
  버스 정류소
  19:51
  19:54
 4. 4
  17:43 - 21:58
  4h 15min JPY 7,800 IC JPY 7,765 4회 환승
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  timetable 시간표
  17:43
  18:23
  도치기
  栃木
  timetable 시간표
  18:31
  18:57
  구리하시
  栗橋
  timetable 시간표
  19:03
  19:32
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  19:50
  21:34
  도야마
  富山
  정면 출입구
  21:34
  21:44
  도야마 역
  富山駅
  timetable 시간표
  21:46
  21:51
  마루노우치(도야마현)
  丸の内(富山県)
  21:51
  21:58
 5. 5
  15:23 - 20:52
  5h 29min JPY 119,340
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  15:23
  20:52
zoom bar parts