โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาชิโมโตะยะ

에 출발
17:47 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  17:59 - 23:37
  5h 38min JPY 13,590 3회 환승
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:59
  18:24
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:39
  20:16
  나고야
  名古屋
  히로코지 출입구
  20:16
  20:30
  긴테쓰나고야
  近鉄名古屋
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  20:30
  21:56
  나바리
  名張
  timetable 시간표
  21:58
  22:05
  산본마쓰(나라현)
  三本松(奈良県)
  22:05
  23:37
 2. 2
  17:58 - 23:37
  5h 39min JPY 12,500 3회 환승
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:58
  18:31
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:39
  20:16
  나고야
  名古屋
  히로코지 출입구
  20:16
  20:30
  긴테쓰나고야
  近鉄名古屋
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  20:30
  21:56
  나바리
  名張
  timetable 시간표
  21:58
  22:05
  산본마쓰(나라현)
  三本松(奈良県)
  22:05
  23:37
 3. 3
  17:51 - 23:37
  5h 46min JPY 12,500 3회 환승
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:51
  18:25
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:33
  20:14
  나고야
  名古屋
  히로코지 출입구
  20:14
  20:28
  긴테쓰나고야
  近鉄名古屋
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  20:30
  21:56
  나바리
  名張
  timetable 시간표
  21:58
  22:05
  산본마쓰(나라현)
  三本松(奈良県)
  22:05
  23:37
 4. 4
  17:51 - 00:18
  6h 27min JPY 12,500 4회 환승
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  17:51
  18:25
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:33
  20:14
  나고야
  名古屋
  히로코지 출입구
  20:14
  20:27
  긴테쓰나고야
  近鉄名古屋
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  20:31
  21:53
  이세나카가와
  伊勢中川
  timetable 시간표
  21:56
  22:38
  나바리
  名張
  timetable 시간표
  22:40
  22:46
  산본마쓰(나라현)
  三本松(奈良県)
  22:46
  00:18
 5. 5
  17:47 - 00:10
  6h 23min JPY 197,900
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  17:47
  00:10
zoom bar parts