คุระชิกิ → AKIZU NO GARTEN

에 출발
19:23 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:50 - 00:32
  4h 42min JPY 9,790 2회 환승
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  timetable 시간표
  19:50
  20:02
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  20:15
  21:04
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  21:15
  23:41
  기이타나베
  紀伊田辺
  23:41
  00:32
 2. 2
  19:40 - 00:32
  4h 52min JPY 9,790 2회 환승
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  timetable 시간표
  19:40
  19:59
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  20:15
  21:04
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  21:15
  23:41
  기이타나베
  紀伊田辺
  23:41
  00:32
 3. 3
  19:31 - 00:32
  5h 1min JPY 9,790 2회 환승
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  timetable 시간표
  19:31
  19:49
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  20:01
  20:46
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  21:15
  23:41
  기이타나베
  紀伊田辺
  23:41
  00:32
 4. 4
  19:31 - 00:32
  5h 1min JPY 9,790 2회 환승
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  timetable 시간표
  19:31
  19:49
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  20:15
  21:04
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  21:15
  23:41
  기이타나베
  紀伊田辺
  23:41
  00:32
 5. 5
  19:23 - 00:19
  4h 56min JPY 124,710
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  19:23
  00:19
zoom bar parts