อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

에 출발
13:19 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  13:34 - 17:05
  3h 31min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  13:34
  13:55
  센가쿠지
  泉岳寺
  timetable 시간표
  13:55
  13:57
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  14:07
  16:15
  교토
  京都
  timetable 시간표
  16:30
  17:05
 2. 2
  13:32 - 17:05
  3h 33min JPY 14,130 IC JPY 14,128 3회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  13:32
  13:42
  간다(도쿄도)
  神田(東京都)
  timetable 시간표
  13:48
  13:50
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:00
  16:15
  교토
  京都
  timetable 시간표
  16:30
  17:05
 3. 3
  13:29 - 17:05
  3h 36min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  13:29
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  센가쿠지
  泉岳寺
  13:52
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  14:07
  16:15
  교토
  京都
  timetable 시간표
  16:30
  17:05
 4. 4
  13:24 - 17:11
  3h 47min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  13:24
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  센가쿠지
  泉岳寺
  13:47
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  13:59
  16:06
  교토
  京都
  timetable 시간표
  16:16
  16:55
  야마토사이다이지
  大和西大寺
  timetable 시간표
  17:06
  17:11
 5. 5
  13:19 - 19:26
  6h 7min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  13:19
  19:26
zoom bar parts