อาซากุสะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

에 출발
10:08 09/29, 2021
cancel
 1. 1
  11:47 - 14:07
  2h 20min JPY 4,390 IC JPY 4,388 2회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  11:47
  11:52
  우에노
  上野
  timetable 시간표
  12:00
  13:06
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  13:15
  14:03
  야마가타주쿠
  山方宿
  14:03
  14:07
 2. 2
  10:41 - 14:07
  3h 26min JPY 2,810 IC JPY 2,808 2회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:41
  10:46
  우에노
  上野
  timetable 시간표
  10:52
  12:58
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  13:15
  14:03
  야마가타주쿠
  山方宿
  14:03
  14:07
 3. 3
  10:31 - 14:07
  3h 36min JPY 2,840 IC JPY 2,839 2회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:31
  10:48
  기타센주
  北千住
  timetable 시간표
  11:03
  12:58
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  13:15
  14:03
  야마가타주쿠
  山方宿
  14:03
  14:07
 4. 4
  10:08 - 14:07
  3h 59min JPY 2,810 IC JPY 2,808 2회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:08
  10:13
  우에노
  上野
  timetable 시간표
  10:19
  12:25
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  13:15
  14:03
  야마가타주쿠
  山方宿
  14:03
  14:07
 5. 5
  10:08 - 12:06
  1h 58min JPY 49,970
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  10:08
  12:06
zoom bar parts