โมริโอกะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

에 출발
08:36 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:50 - 12:06
  3h 16min JPY 12,650 1회 환승
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  timetable 시간표
  08:50
  10:38
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  10:58
  11:54
  우에다
  上田
  온센 출입구
  11:54
  12:06
 2. 2
  08:50 - 12:06
  3h 16min JPY 12,650 1회 환승
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  timetable 시간표
  08:50
  10:38
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  10:58
  11:54
  우에다
  上田
  온센 출입구
  11:54
  12:06
 3. 3
  08:36 - 15:45
  7h 9min JPY 196,940
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  08:36
  15:45
zoom bar parts