ชินโอซากะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

에 출발
13:09 09/26, 2021
cancel
 1. 1
  13:09 - 16:04
  2h 55min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  13:09
  15:36
  도쿄
  東京
  15:36
  15:49
  오테마치
  大手町(東京都)
  timetable 시간표
  15:53
  15:55
  다케바시
  竹橋
  1b口
  15:55
  16:04
 2. 2
  13:24 - 16:19
  2h 55min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  13:24
  15:54
  도쿄
  東京
  15:54
  16:07
  오테마치
  大手町(東京都)
  timetable 시간표
  16:08
  16:10
  다케바시
  竹橋
  1b口
  16:10
  16:19
 3. 3
  13:18 - 16:39
  3h 21min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  13:18
  16:12
  도쿄
  東京
  16:12
  16:25
  오테마치
  大手町(東京都)
  timetable 시간표
  16:28
  16:30
  다케바시
  竹橋
  1b口
  16:30
  16:39
 4. 4
  13:57 - 16:49
  2h 52min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  13:57
  16:24
  도쿄
  東京
  16:24
  16:37
  오테마치
  大手町(東京都)
  timetable 시간표
  16:38
  16:40
  다케바시
  竹橋
  1b口
  16:40
  16:49
 5. 5
  13:09 - 19:10
  6h 1min JPY 179,060
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  13:09
  19:10
zoom bar parts