ชินจูกุ → ทาคาซากิ

에 출발
08:44 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  08:46 - 09:51
  1h 5min JPY 3,850 1회 환승
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  timetable 시간표
  08:46
  09:17
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  09:28
  09:51
 2. 2
  08:53 - 10:47
  1h 54min JPY 1,980 IC JPY 1,980 2회 환승
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  timetable 시간표
  08:53
  09:07
  아카바네
  赤羽
  timetable 시간표
  09:12
  10:11
  카고하라
  籠原
  timetable 시간표
  10:13
  10:47
 3. 3
  09:18 - 11:05
  1h 47min JPY 1,980 IC JPY 1,980 1회 환승
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  timetable 시간표
  09:18
  09:32
  아카바네
  赤羽
  timetable 시간표
  09:38
  11:05
 4. 4
  09:11 - 11:05
  1h 54min JPY 1,980 IC JPY 1,980 1회 환승
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  timetable 시간표
  09:11
  09:41
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  09:53
  11:05
 5. 5
  08:44 - 10:38
  1h 54min JPY 47,750
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  新宿
  08:44
  10:38
zoom bar parts