โอดาวาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

에 출발
10:49 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  11:44 - 14:43
  2h 59min JPY 9,310 IC JPY 9,309 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  11:44
  12:18
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  12:40
  13:46
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  13:46
  13:48
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  13:57
  14:13
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  14:13
  14:43
 2. 2
  11:07 - 14:43
  3h 36min JPY 7,550 IC JPY 7,549 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  11:07
  12:28
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  12:40
  13:46
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  13:46
  13:48
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  13:57
  14:13
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  14:13
  14:43
 3. 3
  11:04 - 14:43
  3h 39min JPY 7,340 IC JPY 7,339 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  11:04
  12:50
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  13:06
  13:46
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  13:46
  13:48
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  13:57
  14:13
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  14:13
  14:43
 4. 4
  10:54 - 14:43
  3h 49min JPY 7,550 IC JPY 7,549 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  10:54
  12:18
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  12:40
  13:46
  조모코겐
  上毛高原
  동쪽 출입구
  13:46
  13:48
  조모코겐 역
  上毛高原駅
  버스 정류소
  1番のりば
  13:57
  14:13
  아시마 (군마현)
  芦間(群馬県)
  버스 정류소
  14:13
  14:43
 5. 5
  10:49 - 13:38
  2h 49min JPY 88,970
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  10:49
  13:38
zoom bar parts