โอดาวาระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

에 출발
08:52 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:14 - 12:51
  3h 37min JPY 9,670 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  09:14
  09:48
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:24
  12:32
  도야마
  富山
  정면 출입구
  12:32
  12:40
  도야마역
  富山駅前
  버스 정류소
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  소가와
  総曲輪
  버스 정류소
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  09:14 - 12:56
  3h 42min JPY 9,670 IC JPY 9,640 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  09:14
  09:48
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:24
  12:32
  도야마
  富山
  정면 출입구
  12:32
  12:42
  도야마 역
  富山駅
  timetable 시간표
  12:44
  12:50
  스와노카와라
  諏訪川原
  12:50
  12:56
 3. 3
  09:14 - 13:04
  3h 50min JPY 9,880 3회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  09:14
  09:48
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:24
  12:32
  도야마
  富山
  북쪽 출입구
  12:32
  12:35
  도야마 역 북쪽 출입구
  富山駅北口
  버스 정류소
  3のりば
  12:40
  12:53
  죠시코엔 마에
  城址公園前
  버스 정류소
  12:58
  13:01
  하타고마치 (토야마현)
  旅篭町(富山県)
  버스 정류소
  13:01
  13:04
 4. 4
  09:31 - 14:18
  4h 47min JPY 13,740 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  09:31
  10:58
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  11:24
  13:57
  도야마
  富山
  정면 출입구
  13:57
  14:05
  도야마역
  富山駅前
  버스 정류소
  3のりば
  14:10
  14:14
  丸の内(富山県)(バス)
  버스 정류소
  14:14
  14:18
 5. 5
  08:52 - 14:26
  5h 34min JPY 141,420
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  08:52
  14:26
zoom bar parts