โอดาวาระ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

에 출발
10:13 09/29, 2021
cancel
 1. 1
  10:14 - 11:14
  1h 0min JPY 3,450 IC JPY 3,448 1회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  10:14
  10:48
  도쿄
  東京
  10:48
  11:01
  오테마치
  大手町(東京都)
  timetable 시간표
  11:03
  11:05
  다케바시
  竹橋
  1b口
  11:05
  11:14
 2. 2
  10:23 - 12:14
  1h 51min JPY 1,690 IC JPY 1,686 1회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  10:23
  11:48
  도쿄
  東京
  11:48
  11:59
  오테마치
  大手町(東京都)
  timetable 시간표
  12:03
  12:05
  다케바시
  竹橋
  1b口
  12:05
  12:14
 3. 3
  10:19 - 12:15
  1h 56min JPY 1,040 IC JPY 1,037 2회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  10:19
  11:43
  요요기우에하라
  代々木上原
  timetable 시간표
  11:44
  11:50
  오모테산도
  表参道
  timetable 시간표
  11:54
  12:03
  구단시타
  九段下
  4번출입구
  12:03
  12:15
 4. 4
  10:19 - 12:23
  2h 4min JPY 1,120 IC JPY 1,111 1회 환승
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  timetable 시간표
  10:19
  11:49
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  12:03
  12:11
  구단시타
  九段下
  4번출입구
  12:11
  12:23
 5. 5
  10:13 - 11:27
  1h 14min JPY 34,560
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  10:13
  11:27
zoom bar parts