อิซูโมะชิ → นาโอะเอ็ตสึ

에 출발
10:48 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  북쪽 출입구
  10:52
  10:55
  이즈모시 역
  出雲市駅
  버스 정류소
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  버스 정류소
  11:25
  11:28
  이즈모공항
  出雲空港
  공항
  timetable 시간표
  12:10
  13:25
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  13:30
  13:40
  하네다쿠코 다이 1‧다이 2 터미널 (게이큐 전철)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  timetable 시간표
  13:42
  13:56
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  14:00
  14:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  16:51
  16:51
 2. 2
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  북쪽 출입구
  10:52
  10:55
  이즈모시 역
  出雲市駅
  버스 정류소
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  버스 정류소
  11:25
  11:28
  이즈모공항
  出雲空港
  공항
  timetable 시간표
  12:10
  13:25
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  13:30
  13:40
  하네다쿠코 다이 1‧다이 2 터미널 (게이큐 전철)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  timetable 시간표
  13:42
  13:56
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  14:04
  14:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  16:51
  16:51
 3. 3
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  북쪽 출입구
  10:52
  10:55
  이즈모시 역
  出雲市駅
  버스 정류소
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  버스 정류소
  11:25
  11:28
  이즈모공항
  出雲空港
  공항
  timetable 시간표
  12:10
  13:25
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  13:30
  13:40
  하네다쿠코 다이 1‧다이 2 터미널 (게이큐 전철)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  timetable 시간표
  13:42
  13:56
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  14:09
  14:17
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  16:51
  16:51
 4. 4
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,770 IC JPY 42,762 5회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  북쪽 출입구
  10:52
  10:55
  이즈모시 역
  出雲市駅
  버스 정류소
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  버스 정류소
  11:25
  11:28
  이즈모공항
  出雲空港
  공항
  timetable 시간표
  12:10
  13:25
  하네다쿠코
  羽田空港(空路)
  공항
  13:30
  13:40
  하네다쿠코 다이 1 터미널 (모노레일)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  timetable 시간표
  13:40
  13:57
  하마마쓰초
  浜松町
  timetable 시간표
  14:01
  14:08
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  16:51
  16:51
 5. 5
  10:48 - 19:43
  8h 55min JPY 273,330
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  10:48
  19:43
zoom bar parts