อิซูโมะชิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
17:30 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  19:11 - 23:37
  4h 26min JPY 4,710 1회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  북쪽 출입구
  19:11
  19:15
  이즈모시 역
  出雲市駅
  버스 정류소
  19:15
  22:26
  히로시마 역 신칸센 출입구
  広島駅新幹線口
  버스 정류소
  22:26
  22:38
  히로시마
  広島
  신칸센 출입구
  timetable 시간표
  22:50
  23:23
  디개
  寺家
  23:23
  23:37
 2. 2
  18:18 - 00:01
  5h 43min JPY 5,100 2회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  timetable 시간표
  18:18
  19:08
  마쓰에
  松江
  북쪽 출입구
  19:08
  19:12
  마쓰에 역
  松江駅
  버스 정류소
  9番のりば
  19:20
  22:41
  히로시마 역 신칸센 출입구
  広島駅新幹線口
  버스 정류소
  22:41
  22:53
  히로시마
  広島
  신칸센 출입구
  timetable 시간표
  23:14
  23:47
  디개
  寺家
  23:47
  00:01
 3. 3
  17:54 - 00:01
  6h 7min JPY 5,100 2회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  timetable 시간표
  17:54
  18:38
  마쓰에
  松江
  북쪽 출입구
  18:38
  18:42
  마쓰에 역
  松江駅
  버스 정류소
  9番のりば
  19:20
  22:41
  히로시마 역 신칸센 출입구
  広島駅新幹線口
  버스 정류소
  22:41
  22:53
  히로시마
  広島
  신칸센 출입구
  timetable 시간표
  23:14
  23:47
  디개
  寺家
  23:47
  00:01
 4. 4
  20:03 - 07:45
  11h 42min JPY 7,480 6회 환승
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  timetable 시간표
  20:03
  21:16
  요나고
  米子
  timetable 시간표
  21:25
  23:12
  니미
  新見
  timetable 시간표
  04:56
  06:03
  구라시키
  倉敷
  timetable 시간표
  06:07
  06:15
  신쿠라시키
  新倉敷
  timetable 시간표
  06:21
  06:47
  미하라
  三原
  timetable 시간표
  06:57
  07:34
  사이조(히로시마현)
  西条(広島県)
  07:34
  07:37
  사이조 역
  西条駅(広島県)
  버스 정류소
  07:38
  07:44
  도모마치바시
  友待橋
  버스 정류소
  07:44
  07:45
 5. 5
  17:30 - 20:06
  2h 36min JPY 49,550
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  17:30
  20:06
zoom bar parts