ฮิโระชิมะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

에 출발
23:11 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  23:14 - 00:01
  47min JPY 510 환승 없음
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  timetable 시간표
  23:14
  23:47
  디개
  寺家
  23:47
  00:01
 2. 2
  23:37 - 00:25
  48min JPY 510 환승 없음
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  timetable 시간표
  23:37
  00:11
  디개
  寺家
  00:11
  00:25
 3. 3
  00:03 - 00:51
  48min JPY 510 환승 없음
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  timetable 시간표
  00:03
  00:37
  디개
  寺家
  00:37
  00:51
 4. 4
  23:11 - 23:52
  41min JPY 11,260
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  23:11
  23:52
zoom bar parts