คานาซาวะ → ชินยามากุจิ

에 출발
03:20 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  05:10 - 09:48
  4h 38min JPY 16,730 2회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  05:10
  07:08
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  07:18
  07:51
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  07:56
  09:48
 2. 2
  05:35 - 10:33
  4h 58min JPY 16,840 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  05:35
  07:51
  교토
  京都
  timetable 시간표
  08:26
  10:33
 3. 3
  05:35 - 10:33
  4h 58min JPY 16,500 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  05:35
  08:17
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  08:41
  10:33
 4. 4
  05:10 - 10:33
  5h 23min JPY 17,830 2회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  05:10
  07:08
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  07:15
  08:12
  교토
  京都
  timetable 시간표
  08:26
  10:33
 5. 5
  03:20 - 11:46
  8h 26min JPY 335,450
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  03:20
  11:46
zoom bar parts