คานาซาวะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

에 출발
18:32 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  18:47 - 20:42
  1h 55min JPY 9,700 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  18:47
  19:53
  나가노
  長野
  timetable 시간표
  20:04
  20:30
  우에다
  上田
  온센 출입구
  20:30
  20:42
 2. 2
  19:02 - 20:57
  1h 55min JPY 9,700 환승 없음
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  19:02
  20:45
  우에다
  上田
  온센 출입구
  20:45
  20:57
 3. 3
  18:47 - 21:02
  2h 15min JPY 9,700 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  18:47
  19:53
  나가노
  長野
  timetable 시간표
  20:08
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  시노노이
  篠ノ井
  20:50
  우에다
  上田
  온센 출입구
  20:50
  21:02
 4. 4
  18:32 - 22:02
  3h 30min JPY 114,070
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  18:32
  22:02
zoom bar parts