คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

에 출발
03:23 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 2회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  05:15
  06:09
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  06:28
  08:30
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  08:45
  09:01
  나오에쓰
  直江津
  09:01
  09:01
 2. 2
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 3회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  05:15
  05:27
  도쓰카
  戸塚
  timetable 시간표
  05:42
  06:19
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  06:28
  08:30
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  08:45
  09:01
  나오에쓰
  直江津
  09:01
  09:01
 3. 3
  05:15 - 09:01
  3h 46min JPY 9,800 3회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  05:15
  06:01
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  06:11
  06:19
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  06:28
  08:30
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  08:45
  09:01
  나오에쓰
  直江津
  09:01
  09:01
 4. 4
  05:51 - 09:40
  3h 49min JPY 8,780 3회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  05:51
  06:49
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  07:04
  08:14
  에치고유자와
  越後湯沢
  timetable 시간표
  08:20
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  무이카마치
  六日町
  09:25
  사이가타
  犀潟
  timetable 시간표
  09:31
  09:40
  나오에쓰
  直江津
  09:40
  09:40
 5. 5
  03:23 - 08:02
  4h 39min JPY 147,020
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  03:23
  08:02
zoom bar parts