สนามบินนานาชาติฮาเนดะ → สนามบินทตโตริ

에 출발
05:04 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  09:10 - 10:25
  1h 15min JPY 30,800 환승 없음
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  09:10
  10:25
 2. 2
  07:10 - 14:03
  6h 53min JPY 35,990 4회 환승
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  07:10
  08:40
  이즈모공항
  出雲空港
  공항
  08:45
  08:48
  出雲空港(バス)
  버스 정류소
  08:55
  09:30
  마쓰에 역
  松江駅
  버스 정류소
  09:30
  09:37
  마쓰에
  松江
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  10:06
  10:43
  요나고
  米子
  timetable 시간표
  10:48
  11:51
  마쓰자키(돗토리현)
  松崎(鳥取県)
  11:51
  11:55
  마츠자키 에키마에
  松崎駅前
  버스 정류소
  13:20
  14:00
  鳥取空港(バス)
  버스 정류소
  14:00
  14:03
 3. 3
  16:40 - 17:55
  1h 15min JPY 30,800 환승 없음
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  16:40
  17:55
 4. 4
  16:55 - 06:28
  13h 33min JPY 36,750 4회 환승
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  공항
  timetable 시간표
  16:55
  18:20
  이즈모공항
  出雲空港
  공항
  18:25
  18:28
  出雲空港(バス)
  버스 정류소
  18:30
  19:05
  마쓰에 역
  松江駅
  버스 정류소
  19:05
  19:13
  마쓰에
  松江
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  21:04
  21:27
  요나고
  米子
  timetable 시간표
  22:14
  23:27
  마쓰자키(돗토리현)
  松崎(鳥取県)
  23:27
  23:31
  마츠자키 에키마에
  松崎駅前
  버스 정류소
  05:45
  06:25
  鳥取空港(バス)
  버스 정류소
  06:25
  06:28
 5. 5
  05:04 - 13:12
  8h 8min JPY 245,300
  cancel cancel
  สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  05:04
  13:12
zoom bar parts