ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์เก็นไซแผนก

에 출발
07:51 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  07:51 - 08:10
  19min
  cancel cancel
 2. 2
  08:08 - 08:15
  7min JPY 170 환승 없음
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:08
  08:11
  다케오카 에키마에
  竹岡駅前
  버스 정류소
  08:11
  08:14
  타이시구치 (치바현)
  大師口(千葉県)
  버스 정류소
  08:14
  08:15
 3. 3
  07:51 - 07:53
  2min JPY 600
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:53
zoom bar parts