ทาเกะโอกะ → ไซโตร้านตัดผมชาย

에 출발
07:51 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  07:51 - 07:57
  6min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:57
 2. 2
  07:58 - 08:02
  4min JPY 160 환승 없음
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:58
  08:01
  다케오카 에키마에
  竹岡駅前
  버스 정류소
  08:01
  08:02
  하규 (치바현)
  萩生(千葉県)
  버스 정류소
  08:02
  08:02
 3. 3
  07:51 - 07:52
  1min JPY 500
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:52
zoom bar parts