พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู → โทมาโตะ2

에 출발
20:40 06/14, 2021
cancel
 1. 1
  20:40 - 20:47
  7min
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  20:40
  20:47
 2. 2
  20:47 - 20:55
  8min JPY 200 환승 없음
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  20:47
  20:51
  모지코레 토로유 빈쿄쿠 마에
  門司港レトロ[郵便局前]
  버스 정류소
  20:51
  20:52
  레토로 친제이 바시
  レトロ鎮西橋
  버스 정류소
  20:52
  20:55
 3. 3
  20:40 - 20:42
  2min JPY 680
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  20:40
  20:42
zoom bar parts