ไมบาระ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

에 출발
06:37 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:50 - 12:05
  5h 15min JPY 17,820 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  06:50
  07:15
  나고야
  名古屋
  timetable 시간표
  07:23
  09:00
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  09:08
  12:01
  하치노헤
  八戸
  서쪽 출입구
  12:01
  12:05
 2. 2
  07:57 - 13:08
  5h 11min JPY 17,820 1회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  07:57
  10:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:20
  13:04
  하치노헤
  八戸
  서쪽 출입구
  13:04
  13:08
 3. 3
  07:17 - 13:08
  5h 51min JPY 17,820 1회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  07:17
  09:42
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:20
  13:04
  하치노헤
  八戸
  서쪽 출입구
  13:04
  13:08
 4. 4
  06:46 - 13:08
  6h 22min JPY 17,380 2회 환승
  cancel cancel
  ไมบาระ
  米原
  timetable 시간표
  06:46
  08:04
  나고야
  名古屋
  timetable 시간표
  08:20
  09:57
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  10:20
  13:04
  하치노헤
  八戸
  서쪽 출입구
  13:04
  13:08
 5. 5
  06:37 - 18:24
  11h 47min JPY 406,200
  cancel cancel
zoom bar parts