โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

에 출발
06:10 01/26, 2021
cancel
 1. 1
  06:15 - 06:28
  13min JPY 210 환승 없음
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  정면 출입구
  06:15
  06:20
  도야마역
  富山駅前
  버스 정류소
  3のりば
  06:20
  06:24
  丸の内(富山県)(バス)
  버스 정류소
  06:24
  06:28
 2. 2
  06:11 - 06:30
  19min JPY 210 IC JPY 180 환승 없음
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  북쪽 출입구
  06:11
  06:15
  도야마 역
  富山駅
  timetable 시간표
  06:18
  06:23
  마루노우치(도야마현)
  丸の内(富山県)
  06:23
  06:30
 3. 3
  06:10 - 06:34
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  정면 출입구
  06:10
  06:34
 4. 4
  06:18 - 06:37
  19min JPY 210 IC JPY 180 환승 없음
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  북쪽 출입구
  06:18
  06:22
  도야마 역
  富山駅
  timetable 시간표
  06:25
  06:31
  스와노카와라
  諏訪川原
  06:31
  06:37
 5. 5
  06:10 - 06:16
  6min JPY 820
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  06:10
  06:16
zoom bar parts