ฮามะมัตสึ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

에 출발
18:21 10/23, 2021
cancel
 1. 1
  19:17 - 23:19
  4h 2min JPY 10,330 2회 환승
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  timetable 시간표
  19:17
  20:35
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  20:45
  22:10
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  22:30
  23:15
  야마가타주쿠
  山方宿
  23:15
  23:19
 2. 2
  19:17 - 23:19
  4h 2min JPY 10,330 2회 환승
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  timetable 시간표
  19:17
  20:42
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  20:54
  22:10
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  22:30
  23:15
  야마가타주쿠
  山方宿
  23:15
  23:19
 3. 3
  18:25 - 23:19
  4h 54min JPY 10,330 2회 환승
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  timetable 시간표
  18:25
  20:11
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  20:45
  22:10
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  22:30
  23:15
  야마가타주쿠
  山方宿
  23:15
  23:19
 4. 4
  18:25 - 23:19
  4h 54min JPY 10,330 2회 환승
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  timetable 시간표
  18:25
  20:18
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  20:54
  22:10
  미토
  水戸
  timetable 시간표
  22:30
  23:15
  야마가타주쿠
  山方宿
  23:15
  23:19
 5. 5
  18:21 - 23:33
  5h 12min JPY 124,090
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  18:21
  23:33
zoom bar parts