โทคุชิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

에 출발
08:10 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:10 - 11:36
  3h 26min JPY 5,290 3회 환승
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  08:10
  08:15
  도쿠시마 역
  徳島駅
  버스 정류소
  1番のりば
  08:15
  09:36
  고소쿠마이코
  高速舞子
  버스 정류소
  09:36
  09:47
  마이코
  舞子
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  09:53
  10:17
  산노미야(JR)
  三ノ宮(JR)
  timetable 시간표
  10:22
  11:24
  오쓰
  大津
  북쪽 출입구
  11:24
  11:26
  오쓰 역 (시가현)
  大津駅(滋賀県)
  버스 정류소
  11:28
  11:31
  하마초 (시가현)
  浜町(滋賀県)
  버스 정류소
  11:31
  11:36
 2. 2
  08:10 - 11:37
  3h 27min JPY 5,080 2회 환승
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  08:10
  08:15
  도쿠시마 역
  徳島駅
  버스 정류소
  1番のりば
  08:15
  09:36
  고소쿠마이코
  高速舞子
  버스 정류소
  09:36
  09:47
  마이코
  舞子
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  09:48
  10:08
  산노미야(JR)
  三ノ宮(JR)
  timetable 시간표
  10:22
  11:24
  오쓰
  大津
  북쪽 출입구
  11:24
  11:37
 3. 3
  08:10 - 11:37
  3h 27min JPY 5,080 2회 환승
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  08:10
  08:15
  도쿠시마 역
  徳島駅
  버스 정류소
  1番のりば
  08:15
  09:36
  고소쿠마이코
  高速舞子
  버스 정류소
  09:36
  09:47
  마이코
  舞子
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  09:53
  10:17
  산노미야(JR)
  三ノ宮(JR)
  timetable 시간표
  10:22
  11:24
  오쓰
  大津
  북쪽 출입구
  11:24
  11:37
 4. 4
  08:10 - 11:44
  3h 34min JPY 5,080 1회 환승
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  08:10
  08:15
  도쿠시마 역
  徳島駅
  버스 정류소
  1番のりば
  08:15
  09:36
  고소쿠마이코
  高速舞子
  버스 정류소
  09:36
  09:47
  마이코
  舞子
  북쪽 출입구
  timetable 시간표
  09:48
  11:31
  오쓰
  大津
  북쪽 출입구
  11:31
  11:44
 5. 5
  08:10 - 10:50
  2h 40min JPY 62,060
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  08:10
  10:50
zoom bar parts