อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

에 출발
08:23 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:49 - 11:27
  2h 38min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2회 환승
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  timetable 시간표
  08:49
  08:55
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  09:00
  10:35
  고후
  甲府
  남쪽 출입구
  10:35
  10:40
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  11:23
  11:27
 2. 2
  08:44 - 11:27
  2h 43min JPY 2,460 IC JPY 2,460 2회 환승
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  timetable 시간표
  08:44
  08:49
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  09:00
  10:35
  고후
  甲府
  남쪽 출입구
  10:35
  10:40
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  11:23
  11:27
 3. 3
  08:43 - 11:27
  2h 44min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2회 환승
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  timetable 시간표
  08:43
  08:53
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  09:00
  10:35
  고후
  甲府
  남쪽 출입구
  10:35
  10:40
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  11:23
  11:27
 4. 4
  08:24 - 11:27
  3h 3min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2회 환승
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  timetable 시간표
  08:24
  08:33
  신주쿠
  新宿
  timetable 시간표
  09:00
  10:35
  고후
  甲府
  남쪽 출입구
  10:35
  10:40
  고후 에키마에
  甲府駅前
  버스 정류소
  4番のりば
  10:45
  11:23
  昇仙峡滝上
  버스 정류소
  11:23
  11:27
 5. 5
  08:23 - 10:36
  2h 13min JPY 54,950
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  08:23
  10:36
zoom bar parts