อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

에 출발
10:30 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  10:34 - 14:13
  3h 39min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:34
  10:55
  센가쿠지
  泉岳寺
  timetable 시간표
  10:55
  10:57
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  11:07
  13:15
  교토
  京都
  timetable 시간표
  13:27
  14:13
 2. 2
  10:32 - 14:13
  3h 41min JPY 14,130 IC JPY 14,128 3회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:32
  10:42
  간다(도쿄도)
  神田(東京都)
  timetable 시간표
  10:48
  10:50
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  11:00
  13:15
  교토
  京都
  timetable 시간표
  13:27
  14:13
 3. 3
  10:44 - 14:20
  3h 36min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:44
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  센가쿠지
  泉岳寺
  11:07
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  11:17
  13:21
  교토
  京都
  timetable 시간표
  13:40
  14:10
  야마토사이다이지
  大和西大寺
  timetable 시간표
  14:15
  14:20
 4. 4
  10:42 - 14:53
  4h 11min JPY 14,640 IC JPY 14,628 2회 환승
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  timetable 시간표
  10:42
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  센가쿠지
  泉岳寺
  11:02
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  11:10
  13:37
  교토
  京都
  timetable 시간표
  13:57
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  다케다(교토부)
  竹田(京都府)
  14:53
 5. 5
  10:30 - 16:39
  6h 9min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  10:30
  16:39
zoom bar parts