มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

에 출발
16:47 10/23, 2021
cancel
 1. 1
  17:27 - 22:29
  5h 2min JPY 4,990 IC JPY 4,990 3회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  17:27
  18:43
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:52
  19:34
  다치카와
  立川
  timetable 시간표
  19:35
  20:11
  오메
  青梅
  timetable 시간표
  20:14
  20:33
  미타케
  御嶽
  20:33
  22:29
 2. 2
  16:53 - 22:29
  5h 36min JPY 4,990 IC JPY 4,990 2회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  16:53
  18:13
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:39
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  다치카와
  立川
  20:11
  오메
  青梅
  timetable 시간표
  20:14
  20:33
  미타케
  御嶽
  20:33
  22:29
 3. 3
  16:53 - 22:29
  5h 36min JPY 4,990 IC JPY 4,990 3회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  16:53
  18:13
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  18:25
  18:26
  간다(도쿄도)
  神田(東京都)
  timetable 시간표
  18:41
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  다치카와
  立川
  20:11
  오메
  青梅
  timetable 시간표
  20:14
  20:33
  미타케
  御嶽
  20:33
  22:29
 4. 4
  16:53 - 22:29
  5h 36min JPY 4,430 IC JPY 4,430 4회 환승
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  timetable 시간표
  16:53
  17:46
  가시와
  timetable 시간표
  17:54
  18:02
  신마쓰도
  新松戸
  timetable 시간표
  18:17
  19:15
  니시코쿠분지
  西国分寺
  timetable 시간표
  19:24
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  다치카와
  立川
  20:11
  오메
  青梅
  timetable 시간표
  20:14
  20:33
  미타케
  御嶽
  20:33
  22:29
 5. 5
  16:47 - 19:34
  2h 47min JPY 63,120
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  16:47
  19:34
zoom bar parts