ชินโอซากะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

에 출발
07:02 08/06, 2021
cancel
 1. 1
  07:02 - 10:18
  3h 16min JPY 3,820 2회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  07:02
  07:59
  마이코
  舞子
  북쪽 출입구
  07:59
  08:07
  고소쿠마이코
  高速舞子
  버스 정류소
  1番のりば
  08:10
  09:02
  고속 나루토
  高速鳴門
  버스 정류소
  09:02
  09:08
  고나루토바시
  小鳴門橋
  버스 정류소
  09:25
  09:41
  멘쿄센터구치
  免許センター口
  버스 정류소
  09:41
  10:18
 2. 2
  07:02 - 10:33
  3h 31min JPY 4,410 2회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  07:02
  07:36
  산노미야(JR)
  三ノ宮(JR)
  동쪽 출입구
  07:36
  07:40
  산노미야 버스터미널
  三宮バスターミナル
  버스 정류소
  6番のりば
  07:40
  09:27
  스케토바시‧도쿠시마다이가쿠마에
  徳島大学前
  버스 정류소
  09:27
  09:31
  스케토바시‧도쿠시마다이가쿠마에
  徳島大学前
  버스 정류소
  09:33
  10:11
  도쿠시마아와오도리쿠코
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  버스 정류소
  10:11
  10:33
 3. 3
  07:02 - 10:33
  3h 31min JPY 4,490 2회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  07:02
  07:59
  마이코
  舞子
  북쪽 출입구
  07:59
  08:07
  고소쿠마이코
  高速舞子
  버스 정류소
  1番のりば
  08:10
  09:27
  스케토바시‧도쿠시마다이가쿠마에
  徳島大学前
  버스 정류소
  09:27
  09:31
  스케토바시‧도쿠시마다이가쿠마에
  徳島大学前
  버스 정류소
  09:33
  10:11
  도쿠시마아와오도리쿠코
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  버스 정류소
  10:11
  10:33
 4. 4
  07:02 - 10:33
  3h 31min JPY 4,030 3회 환승
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  timetable 시간표
  07:02
  07:36
  산노미야(JR)
  三ノ宮(JR)
  동쪽 출입구
  07:36
  07:40
  산노미야 버스터미널
  三宮バスターミナル
  버스 정류소
  6番のりば
  07:40
  09:11
  마쓰시게
  松茂
  버스 정류소
  09:39
  09:44
  히로시마램프
  広島ランプ
  버스 정류소
  09:57
  10:11
  도쿠시마아와오도리쿠코
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  버스 정류소
  10:11
  10:33
 5. 5
  07:02 - 09:21
  2h 19min JPY 55,300
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  新大阪
  07:02
  09:21
zoom bar parts