Japan Travel by NAVITIME - 일본 여행 가이드, 교통 검색 및 경로 플래너

มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → นิชิมัตสึยะโมริโอกะคุริยะกาวะ

에 출발
03:48 08/13, 2020
cancel
 1. 1
  07:00 - 12:59
  5h 59min JPY 66,710 IC JPY 66,710 5회 환승
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  07:00
  07:05
  JR마쓰야마에키마에
  JR松山駅
  버스 정류소
  5番のりば
  07:05
  07:20
  마쓰야마쿠코
  松山空港(バス)
  버스 정류소
  1・2番のりば
  07:20
  07:23
  마쓰야마공항
  松山空港
  공항
  timetable 시간표
  08:00
  08:50
  오사카쿠코,오사카공항
  大阪空港[伊丹]
  공항
  timetable 시간표
  09:55
  11:10
  센다이공항
  仙台空港
  공항
  timetable 시간표
  11:21
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  나토리
  名取
  11:38
  센다이
  仙台
  timetable 시간표
  11:54
  12:33
  모리오카
  盛岡
  동쪽 출입구
  12:33
  12:39
  모리오카역 앞〔동쪽 출구〕
  盛岡駅前〔東口〕
  버스 정류소
  3番のりば
  12:42
  12:57
  농업 연구 센터 (모리오카시)
  農業研究センター(盛岡市)
  버스 정류소
  12:57
  12:59
 2. 2
  06:46 - 12:59
  6h 13min JPY 66,560 IC JPY 66,560 5회 환승
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  06:46
  06:51
  JR마쓰야마에키마에
  JR松山駅
  버스 정류소
  5番のりば
  06:51
  07:08
  마쓰야마쿠코
  松山空港(バス)
  버스 정류소
  07:08
  07:11
  마쓰야마공항
  松山空港
  공항
  timetable 시간표
  08:00
  08:50
  오사카쿠코,오사카공항
  大阪空港[伊丹]
  공항
  timetable 시간표
  09:55
  11:10
  센다이공항
  仙台空港
  공항
  timetable 시간표
  11:21
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  나토리
  名取
  11:38
  센다이
  仙台
  timetable 시간표
  11:54
  12:33
  모리오카
  盛岡
  동쪽 출입구
  12:33
  12:39
  모리오카역 앞〔동쪽 출구〕
  盛岡駅前〔東口〕
  버스 정류소
  3番のりば
  12:42
  12:57
  농업 연구 센터 (모리오카시)
  農業研究センター(盛岡市)
  버스 정류소
  12:57
  12:59
 3. 3
  07:00 - 13:13
  6h 13min JPY 66,710 IC JPY 66,710 5회 환승
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  07:00
  07:05
  JR마쓰야마에키마에
  JR松山駅
  버스 정류소
  5番のりば
  07:05
  07:20
  마쓰야마쿠코
  松山空港(バス)
  버스 정류소
  1・2番のりば
  07:20
  07:23
  마쓰야마공항
  松山空港
  공항
  timetable 시간표
  08:00
  08:50
  오사카쿠코,오사카공항
  大阪空港[伊丹]
  공항
  timetable 시간표
  09:55
  11:10
  센다이공항
  仙台空港
  공항
  timetable 시간표
  11:21
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  나토리
  名取
  11:38
  센다이
  仙台
  timetable 시간표
  11:54
  12:33
  모리오카
  盛岡
  동쪽 출입구
  12:33
  12:39
  모리오카역 앞〔동쪽 출구〕
  盛岡駅前〔東口〕
  버스 정류소
  2番のりば
  12:57
  13:11
  농업 연구 센터 (모리오카시)
  農業研究センター(盛岡市)
  버스 정류소
  13:11
  13:13
 4. 4
  05:05 - 14:44
  9h 39min JPY 24,340 3회 환승
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  timetable 시간표
  05:05
  07:51
  오카야마
  岡山
  timetable 시간표
  08:07
  11:24
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  11:56
  14:11
  모리오카
  盛岡
  동쪽 출입구
  14:11
  14:17
  모리오카역 앞〔동쪽 출구〕
  盛岡駅前〔東口〕
  버스 정류소
  2番のりば
  14:27
  14:42
  농업 연구 센터 (모리오카시)
  農業研究センター(盛岡市)
  버스 정류소
  14:42
  14:44
 5. 5
  03:48 - 19:41
  15h 53min JPY 557,910
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  03:48
  19:41
zoom bar parts