ทาคายามะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

에 출발
07:15 05/29, 2022
cancel
 1. 1
  08:00 - 12:56
  4h 56min JPY 7,090 3회 환승
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  timetable 시간표
  08:00
  10:09
  기후
  岐阜
  timetable 시간표
  10:12
  10:48
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  11:01
  11:25
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  11:25
  11:27
  기노모토 역
  木ノ本駅
  버스 정류소
  11:45
  12:04
  우디 파루
  ウッディパル
  버스 정류소
  12:04
  12:56
 2. 2
  08:00 - 13:58
  5h 58min JPY 7,070 3회 환승
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  timetable 시간표
  08:00
  10:09
  기후
  岐阜
  timetable 시간표
  10:12
  10:48
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  11:01
  11:25
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  11:25
  11:27
  기노모토 역
  木ノ本駅
  버스 정류소
  13:01
  13:17
  카와이 [카네이하라 센]
  川合[金居原線]
  버스 정류소
  13:17
  13:58
 3. 3
  08:00 - 13:58
  5h 58min JPY 7,180 3회 환승
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  timetable 시간표
  08:00
  10:09
  기후
  岐阜
  timetable 시간표
  10:12
  10:48
  마이바라
  米原
  서쪽 출입구
  10:48
  10:54
  마이바라 역 서쪽 출입구
  米原駅西口
  버스 정류소
  11:00
  11:52
  히로세 서쪽 출입구
  廣瀬西口
  버스 정류소
  11:52
  11:55
  히로세 서쪽 출입구
  廣瀬西口
  버스 정류소
  13:05
  13:17
  카와이 [카네이하라 센]
  川合[金居原線]
  버스 정류소
  13:17
  13:58
 4. 4
  08:00 - 13:58
  5h 58min JPY 6,310 4회 환승
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  timetable 시간표
  08:00
  10:09
  기후
  岐阜
  timetable 시간표
  10:20
  10:33
  오가키
  大垣
  timetable 시간표
  10:42
  11:17
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  12:01
  12:25
  기노모토
  木ノ本
  동쪽 출입구
  12:25
  12:27
  기노모토 역
  木ノ本駅
  버스 정류소
  13:01
  13:17
  카와이 [카네이하라 센]
  川合[金居原線]
  버스 정류소
  13:17
  13:58
 5. 5
  07:15 - 09:57
  2h 42min JPY 89,250
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  高山
  07:15
  09:57
zoom bar parts