คานาซาวะ → ชินยามากุจิ

에 출발
07:16 05/06, 2021
cancel
 1. 1
  07:48 - 12:54
  5h 6min JPY 16,730 2회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  07:48
  09:44
  마이바라
  米原
  timetable 시간표
  10:16
  10:34
  교토
  京都
  timetable 시간표
  10:46
  12:54
 2. 2
  08:15 - 13:26
  5h 11min JPY 16,500 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  08:15
  11:02
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  11:18
  13:26
 3. 3
  09:02 - 13:54
  4h 52min JPY 16,840 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  09:02
  11:09
  교토
  京都
  timetable 시간표
  11:46
  13:54
 4. 4
  09:02 - 13:54
  4h 52min JPY 16,500 1회 환승
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  timetable 시간표
  09:02
  11:32
  신오사카
  新大阪
  timetable 시간표
  12:02
  13:54
 5. 5
  07:16 - 15:44
  8h 28min JPY 282,250
  cancel cancel
  คานาซาวะ
  金沢
  07:16
  15:44
zoom bar parts