คามาคุระ → นาโอะเอ็ตสึ

에 출발
12:39 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  13:16 - 16:54
  3h 38min JPY 9,800 2회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  13:16
  14:12
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  남쪽 출입구
  16:51
  16:54
 2. 2
  13:16 - 16:54
  3h 38min JPY 9,800 3회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  13:16
  13:29
  도쓰카
  戸塚
  timetable 시간표
  13:31
  14:08
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  남쪽 출입구
  16:51
  16:54
 3. 3
  13:16 - 16:54
  3h 38min JPY 9,800 3회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  13:16
  14:04
  시나가와
  品川
  timetable 시간표
  14:09
  14:17
  도쿄
  東京
  timetable 시간표
  14:24
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  남쪽 출입구
  16:51
  16:54
 4. 4
  13:08 - 16:54
  3h 46min JPY 9,590 2회 환승
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  timetable 시간표
  13:08
  직통 열차
  동일한 열차에 머무르세요
  오사키
  大崎
  14:40
  오미야(사이타마현)
  大宮(埼玉県)
  timetable 시간표
  14:50
  16:16
  조에쓰묘코
  上越妙高
  timetable 시간표
  16:35
  16:51
  나오에쓰
  直江津
  남쪽 출입구
  16:51
  16:54
 5. 5
  12:39 - 17:18
  4h 39min JPY 141,140
  cancel cancel
  คามาคุระ
  鎌倉
  12:39
  17:18
zoom bar parts