ชินมิซาโต → ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต

에 출발
12:12 11/29, 2021
cancel
 1. 1
  12:14 - 12:19
  5min JPY 180 IC JPY 178 환승 없음
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  12:14
  12:15
  신미사토 역 (서쪽 출입구)
  新三郷駅〔西口〕
  버스 정류소
  12:15
  12:16
  신미사토 라라시티
  新三郷ららシティ
  버스 정류소
  12:16
  12:19
 2. 2
  12:12 - 12:19
  7min
  cancel cancel
 3. 3
  12:12 - 12:15
  3min JPY 500
  cancel cancel
zoom bar parts