ทาเกะโอกะ → ฮาโทยามะร้านขายเสื้อผ้า

에 출발
17:47 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  18:03 - 18:11
  8min JPY 220 환승 없음
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:03
  18:06
  다케오카 에키마에
  竹岡駅前
  버스 정류소
  18:06
  18:11
  쥬야지
  十夜寺
  버스 정류소
  18:11
  18:11
 2. 2
  18:02 - 18:11
  9min JPY 220 환승 없음
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:02
  18:06
  코가네 이도
  黄金井戸
  버스 정류소
  18:06
  18:11
  쥬야지
  十夜寺
  버스 정류소
  18:11
  18:11
 3. 3
  17:47 - 18:15
  28min
  cancel cancel
 4. 4
  18:33 - 18:41
  8min JPY 220 환승 없음
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:33
  18:36
  다케오카 에키마에
  竹岡駅前
  버스 정류소
  18:36
  18:41
  쥬야지
  十夜寺
  버스 정류소
  18:41
  18:41
 5. 5
  17:47 - 17:50
  3min JPY 900
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  17:47
  17:50
zoom bar parts