ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์เก็นไซแผนก

에 출발
17:45 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  17:45 - 18:04
  19min
  cancel cancel
 2. 2
  18:03 - 18:10
  7min JPY 170 환승 없음
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:03
  18:06
  다케오카 에키마에
  竹岡駅前
  버스 정류소
  18:06
  18:09
  타이시구치 (치바현)
  大師口(千葉県)
  버스 정류소
  18:09
  18:10
 3. 3
  17:45 - 17:47
  2min JPY 600
  cancel cancel
zoom bar parts