พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู → Karaoke Mio

에 출발
10:37 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  10:41 - 10:51
  10min JPY 200 환승 없음
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:41
  10:45
  모지코 레토로 (산바시 도리 코사텐)
  門司港レトロ[桟橋通り交差点]
  버스 정류소
  10:45
  10:49
  카자시
  風師
  버스 정류소
  10:49
  10:51
 2. 2
  10:46 - 10:56
  10min JPY 200 환승 없음
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:46
  10:50
  모지코 레토로 (산바시 도리 코사텐)
  門司港レトロ[桟橋通り交差点]
  버스 정류소
  10:50
  10:54
  카자시
  風師
  버스 정류소
  10:54
  10:56
 3. 3
  10:37 - 10:59
  22min
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:37
  10:59
 4. 4
  10:55 - 11:06
  11min JPY 200 환승 없음
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:55
  10:57
  모지코 에키마에
  門司港駅前
  버스 정류소
  10:57
  11:04
  카자시
  風師
  버스 정류소
  11:04
  11:06
 5. 5
  10:37 - 10:42
  5min JPY 760
  cancel cancel
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รถไฟเกาะคิวชู
  10:37
  10:42
zoom bar parts