Japan Travel by NAVITIME - 일본 여행 가이드, 교통 검색 및 경로 플래너

가메오카・미야마・후쿠치야마 지역의 체험/연수/탈것 명소

 • 호즈가와 강 뱃놀이
  rating-image
  4.5
  366 건의 후기
  여행/관광
  Kyoto Kameokashi Hoduchou Shimonakajima 2
  단바 가메오카에서 교토의 명승 아라시야마까지 약 16km의 계곡을 약 2시간에 내려갈 수 있는 스릴 만점의 뱃놀이. 원래는 호즈가와 강 하류의 교토, 오사카에 물자를 수송하기위한 수로로 이용되고 있었으나, 호즈가와 강 협곡의 각 계절이 주는 멋진 자연의 아름다움을 알리고자 1895년부터 관광선으로 운행하고 있다. 숙련된 사공이 삿대, 키, 노로 조종하여, 바위를 빠져 나가는 모습은 박력 만점이다. 우천 시에도 배에 텐트를 치고 운행한다.

  My Husband and I took the Sagano train during the beautiful Hanami season a couple of years ago. This time we got the boat ride as all the train tickets had been snapped up. But it turned to be a...

 • 아야베 후레아이 목장
  여행/관광
  Kyoto Prefecture Ayabe City Shota Hinoki 81
 • 오에야마 숲
  여행/관광
  Kyoto Fukuchiyamashi Oechoubusshouji ・ Kitahara
 • 교토 과자 후지코(아즈키노사토)
  여행/관광
  쿄토부 카메오카시 카와라바야시쵸
 • 교바샤
  여행/관광
  쿄토부 카메오카시 시노쵸
 • 키라키라 래프팅
  여행/관광
  쿄토부 카메오카시 시노쵸 우마보리 키타가이토 69-4
 • 나카니시 보쿠죠
  여행/관광
  쿄토부 후쿠치야마시 시모다 435
 • 후쿠치야마시 오로 자연 큐요 무라 센터
  숙박/온천
  쿄토부 후쿠치야마시 오로 294-1
 • 자연 문화마을 카지카 소 사과농원
  오락/취미
  쿄토부 난탄시 미야마쵸
 • Mizuhonomatutakekari
  오락/취미
  Kyoto Pref. Funaigunkyoutambachou Hashidume Hinokiyama 53
 • 모리 농원
  오락/취미
  쿄토부 카메오카시 혼메쵸 히라마쓰 미나미가이토 26
 • Ayabeshishizenkyuyoumura
  여행/관광
  Kyoto Pref. Ayabe City Yatsuaicho Kojiroyama1-1
 • Kayabukinoyadomatabe
  여행/관광
  Kyoto Pref. Nantan City Miyamacho-kita Shimomaki25
 • 탄바 농원
  오락/취미
  쿄토부 후나이군
 • 미와 팜
  여행/관광
  쿄토부 후쿠치야마시 미와쵸 우메하라 19

교토부 주요 지역

around-area-map

교토는 목조 찻집, 게이샤, 영적인 요소 덕분에 초현대적인 도쿄와 구별되는 옛 일본의 심장으로 추앙받는 곳입니다. 이곳은 천년 이상 일본의 수도였음에도 제2차 세계대전을 무사히 살아남았는데, 덕분에 순금을 입힌 킨카쿠지 절부터 오늘날에도 이어지고 있는 게이샤 공연 및 다도 등 전통 풍습에 이르기까지 사방에서 느껴지는 환상적인 역사가 남아 있습니다.

교토부의 사진 갤러리

목적별 찾기