Himeji

JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama) for Okayama/Banshuako

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 29
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Okayama
  54
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 6

 • 27
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  32
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Okayama
 • 7

 • 05
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Mihara
  18
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  31
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Niimi
  53
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 8

 • 01
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Okayama
  13
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  36
  Limited Express
  Super Hakuto 1
  Kurayoshi
  41
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 9

 • 09
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  40
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 10

 • 09
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  22
  Limited Express
  Super Hakuto 3
  Kurayoshi
 • 11

 • 06
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 12

 • 05
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 13

 • 05
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 14

 • 04
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  34
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 15

 • 04
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  34
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 16

 • 04
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
  35
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 17

 • 07
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
  52
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
 • 18

 • 06
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Mihara
  24
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
  40
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Kamigori
  52
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
 • 19

 • 04
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Okayama
  20
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
  47
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Okayama
  53
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
 • 20

 • 25
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
  38
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Fukuyama
  52
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
 • 21

 • 22
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Banshuako
  40
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Okayama
 • 22

 • 07
  New Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line New Rapid
  Kamigori
  35
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Banshuako
 • 23

 • 02
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Kamigori
  28
  Local
  JR San'yo Main Line(Kobe-Okayama)
  Banshuako
 • 0

 • 09
  Rapid
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  Kamigori