Hakata

JR San'yo Shinkansen for Shin-osaka/Tokyo

Filter Trains :  All Nozomi Kodama Sakura Mizuho Tsubame Hikari
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 07
  Kodama
  Kodama 838
  Okayama
  21
  Kodama
  Kodama 840
  Shin-osaka
 • 7

 • 04
  Kodama
  Kodama 842
  Shin-osaka
  23
  Kodama
  Kodama 770
  Kokura(Fukuoka)
  49
  Kodama
  Kodama 844
  Okayama
 • 8

 • 48
  Kodama
  Kodama 846
  Okayama
 • 9

 • 31
  Kodama
  Kodama 772
  Shin-shimonoseki
  49
  Kodama
  Kodama 848
  Okayama
 • 10

 • 52
  Kodama
  Kodama 850
  Okayama
 • 11

 • 48
  Kodama
  Kodama 852
  Okayama
 • 12

 • 54
  Kodama
  Kodama 854
  Shin-osaka
 • 13

 • 54
  Kodama
  Kodama 856
  Shin-osaka
 • 14

 • 54
  Kodama
  Kodama 858
  Shin-osaka
 • 15

 • 54
  Kodama
  Kodama 860
  Shin-osaka
 • 16

 • 54
  Kodama
  Kodama 862
  Shin-osaka
 • 17

 • 27
  Kodama
  Kodama 864
  Okayama
  52
  Kodama
  Kodama 774
  Kokura(Fukuoka)
  55
  Kodama
  Kodama 866
  Shin-osaka
 • 18

 • 53
  Kodama
  Kodama 776
  Hiroshima
 • 19

 • 25
  Kodama
  Kodama 870
  Shin-osaka
 • 20

 • 32
  Kodama
  Kodama 874
  Okayama
 • 21

 • 30
  Kodama
  Kodama 876
  Fukuyama
 • 22

 • 20
  Kodama
  Kodama 778
  Shin-shimonoseki
  48
  Kodama
  Kodama 780
  Kokura(Fukuoka)
 • 23

 • 28
  Kodama
  Kodama 782
  Kokura(Fukuoka)