Hakata

JR San'yo Shinkansen for Shin-osaka/Tokyo

Filter Trains :  All Nozomi Kodama Sakura Mizuho Tsubame Hikari
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  Nozomi
  Nozomi 2
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 4
  Tokyo
 • 7

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 6
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 8
  Tokyo
 • 8

 • 00
  Nozomi
  Nozomi 10
  Tokyo
  15
  Nozomi
  Nozomi 12
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 14
  Tokyo
 • 9

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 16
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 18
  Tokyo
 • 10

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 20
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 22
  Tokyo
 • 11

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 24
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 26
  Tokyo
 • 12

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 28
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 30
  Tokyo
 • 13

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 32
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 34
  Tokyo
 • 14

 • 15
  Nozomi
  Nozomi 36
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 38
  Tokyo
 • 15

 • 00
  Nozomi
  Nozomi 40
  Tokyo
  15
  Nozomi
  Nozomi 42
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 44
  Tokyo
 • 16

 • 00
  Nozomi
  Nozomi 46
  Tokyo
  15
  Nozomi
  Nozomi 48
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 50
  Tokyo
 • 17

 • 00
  Nozomi
  Nozomi 52
  Tokyo
  15
  Nozomi
  Nozomi 54
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 56
  Tokyo
 • 18

 • 03
  Nozomi
  Nozomi 58
  Tokyo
  18
  Nozomi
  Nozomi 60
  Tokyo
  36
  Nozomi
  Nozomi 62
  Tokyo
  59
  Nozomi
  Nozomi 64
  Tokyo
 • 19

 • 30
  Nozomi
  Nozomi 270
  Nagoya
 • 20

 • 01
  Nozomi
  Nozomi 272
  Nagoya
 • 21

 • 22

 • 23