Hakata

JR San'yo Shinkansen for Shin-osaka/Tokyo

Filter Trains :  All Nozomi Kodama Sakura Mizuho Hikari
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  Nozomi
  Nozomi 2
  Tokyo
  07
  Kodama
  Kodama 838
  Okayama
  21
  Kodama
  Kodama 840
  Shin-osaka
  36
  Nozomi
  Nozomi 4
  Tokyo
  59
  Sakura
  Sakura 540
  Shin-osaka
 • 7

 • 04
  Kodama
  Kodama 842
  Shin-osaka
  36
  Nozomi
  Nozomi 8
  Tokyo
  49
  Kodama
  Kodama 844
  Okayama
 • 8

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 14
  Tokyo
  48
  Kodama
  Kodama 846
  Okayama
 • 9

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 18
  Tokyo
  49
  Kodama
  Kodama 848
  Okayama
 • 10

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 22
  Tokyo
  45
  Sakura
  Sakura 548
  Shin-osaka
  52
  Kodama
  Kodama 850
  Okayama
 • 11

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 26
  Tokyo
  48
  Kodama
  Kodama 852
  Okayama
 • 12

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 30
  Tokyo
  54
  Kodama
  Kodama 854
  Shin-osaka
 • 13

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 34
  Tokyo
  54
  Kodama
  Kodama 856
  Shin-osaka
 • 14

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 38
  Tokyo
  54
  Kodama
  Kodama 858
  Shin-osaka
 • 15

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 44
  Tokyo
  45
  Sakura
  Sakura 560
  Shin-osaka
  54
  Kodama
  Kodama 860
  Shin-osaka
 • 16

 • 36
  Nozomi
  Nozomi 50
  Tokyo
  45
  Sakura
  Sakura 564
  Shin-osaka
  54
  Kodama
  Kodama 862
  Shin-osaka
 • 17

 • 23
  Sakura
  Sakura 566
  Shin-osaka
  27
  Kodama
  Kodama 864
  Okayama
  36
  Nozomi
  Nozomi 56
  Tokyo
  55
  Kodama
  Kodama 866
  Shin-osaka
 • 18

 • 22
  Mizuho
  Mizuho 608
  Shin-osaka
  36
  Nozomi
  Nozomi 62
  Tokyo
  45
  Sakura
  Sakura 570
  Shin-osaka
  53
  Kodama
  Kodama 776
  Hiroshima
 • 19

 • 25
  Kodama
  Kodama 870
  Shin-osaka
  30
  Nozomi
  Nozomi 270
  Nagoya
 • 20

 • 32
  Kodama
  Kodama 874
  Okayama
  52
  Hikari
  Hikari 592
  Shin-osaka
 • 21

 • 30
  Kodama
  Kodama 876
  Fukuyama
  52
  Sakura
  Sakura 406
  Hiroshima