Hakata

JR San'yo Shinkansen for Shin-osaka/Tokyo

Filter Trains :  All Nozomi Kodama Sakura Mizuho Tsubame Hikari
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 7

 • 53
  Mizuho
  Mizuho 600
  Shin-osaka
 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 22
  Mizuho
  Mizuho 608
  Shin-osaka
 • 19

 • 15
  Mizuho
  Mizuho 610
  Shin-osaka
 • 20

 • 21

 • 09
  Mizuho
  Mizuho 614
  Shin-osaka
 • 22

 • 23