Namba(Nankai Line)

Nankai Koya Line for Gokurakubashi

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 06
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  33
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  45
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 6

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kita Noda
  20
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  36
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  43
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  57
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
 • 7

 • 05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  18
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Rinkanden'entoshi
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  30
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  40
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  52
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 8

 • 02
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  12
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  23
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Hashimoto(Wakayama)
  33
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  43
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  54
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 9

 • 03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Rinkanden'entoshi
  12
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  22
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  32
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  51
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 10

 • 03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  14
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  38
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
 • 11

 • 04
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
 • 12

 • 04
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
 • 13

 • 05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
 • 14

 • 05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
 • 15

 • 03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 16

 • 03
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  19
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  34
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 17

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  13
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  36
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  49
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 18

 • 00
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  09
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  20
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  31
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  52
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 19

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  12
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  21
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  31
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  51
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 20

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  13
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  38
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  51
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kongo
 • 21

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda
  14
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  37
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 22

 • 01
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
  13
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  26
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  38
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Rinkanden'entoshi
  50
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
 • 23

 • 05
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  22
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Kawachinagano
  42
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Mikkaichicho
 • 0

 • 00
  Local
  Nankai Koya Line Local
  Chiyoda