Namba(Nankai Line)

Nankai Koya Line for Gokurakubashi

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 6

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Gokurakubashi
  29
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  52
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 7

 • 04
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  14
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  39
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  58
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
 • 8

 • 08
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  19
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  29
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  40
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
 • 9

 • 10
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  20
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  40
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
 • 10

 • 02
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 11

 • 30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 12

 • 30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 13

 • 02
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 14

 • 02
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 15

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 16

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  45
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  59
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 17

 • 24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  35
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  58
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
 • 18

 • 08
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  18
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  39
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  50
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 19

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  09
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  40
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  49
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 20

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  12
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 21

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Rinkanden'entoshi
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 22

 • 12
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Mikkaichicho
  24
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  48
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 23

 • 00
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
  30
  Express
  Nankai Koya Line Express
  Hashimoto(Wakayama)
 • 0