Tokyo

JR Tohoku Shinkansen for Sendai(Miyagi)/Shin-Aomori/Shin-Hakodate-Hokuto

Filter Trains :  All Yamabiko Tsubasa Nasuno
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 04
  Yamabiko
  Yamabiko 51
  Morioka
  20
  Yamabiko
  Yamabiko 201
  Sendai(Miyagi)
  40
  Yamabiko
  Yamabiko 203
  Sendai(Miyagi)
 • 7

 • 12
  Yamabiko
  Yamabiko 123
  Sendai(Miyagi)
  40
  Yamabiko
  Yamabiko 125
  Sendai(Miyagi)
  44
  Yamabiko
  Yamabiko 205
  Sendai(Miyagi)
 • 8

 • 08
  Yamabiko
  Yamabiko 127
  Sendai(Miyagi)
  48
  Yamabiko
  Yamabiko 53
  Morioka
 • 9

 • 40
  Yamabiko
  Yamabiko 55
  Morioka
 • 10

 • 00
  Yamabiko
  Yamabiko 133
  Sendai(Miyagi)
  12
  Yamabiko
  Yamabiko 207
  Sendai(Miyagi)
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 57
  Morioka
 • 11

 • 36
  Yamabiko
  Yamabiko 59
  Morioka
 • 12

 • 12
  Yamabiko
  Yamabiko 209
  Sendai(Miyagi)
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 61
  Morioka
 • 13

 • 36
  Yamabiko
  Yamabiko 63
  Morioka
 • 14

 • 12
  Yamabiko
  Yamabiko 211
  Sendai(Miyagi)
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 65
  Morioka
 • 15

 • 36
  Yamabiko
  Yamabiko 67
  Morioka
 • 16

 • 00
  Yamabiko
  Yamabiko 145
  Sendai(Miyagi)
  12
  Yamabiko
  Yamabiko 69
  Morioka
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 147
  Sendai(Miyagi)
 • 17

 • 00
  Yamabiko
  Yamabiko 149
  Sendai(Miyagi)
  28
  Yamabiko
  Yamabiko 151
  Sendai(Miyagi)
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 215
  Sendai(Miyagi)
 • 18

 • 28
  Yamabiko
  Yamabiko 71
  Morioka
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 217
  Sendai(Miyagi)
 • 19

 • 16
  Yamabiko
  Yamabiko 157
  Sendai(Miyagi)
  28
  Yamabiko
  Yamabiko 219
  Sendai(Miyagi)
 • 20

 • 20
  Yamabiko
  Yamabiko 73
  Morioka
  56
  Yamabiko
  Yamabiko 221
  Sendai(Miyagi)
 • 21

 • 44
  Yamabiko
  Yamabiko 223
  Sendai(Miyagi)
 • 22