Tokyo

JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami) for Odawara/Atami

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 20
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  40
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
 • 6

 • 05
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  15
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  23
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  30
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  35
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  45
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  53
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
 • 7

 • 01
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  09
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  17
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  28
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  31
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  35
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  42
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  47
  Local
  JR Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  52
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  57
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
 • 8

 • 00
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  08
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  13
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Ofuna
  19
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  22
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  25
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  30
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  36
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  39
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  45
  Local
  JR Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  49
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  52
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
 • 9

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  06
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  10
  Local
  JR Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  16
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  21
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  24
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  32
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  35
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  42
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  47
  Local
  JR Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  54
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  57
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
 • 10

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  10
  Local
  JR Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  18
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  32
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  51
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
 • 11

 • 08
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  17
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  32
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  50
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
 • 12

 • 06
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  08
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  17
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  32
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  50
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
 • 13

 • 07
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  09
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  18
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  32
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  50
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
 • 14

 • 07
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  09
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  17
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  30
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  50
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  56
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
 • 15

 • 07
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Ito
  09
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  18
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  30
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  50
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
 • 16

 • 06
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  09
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  18
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Ito
  27
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  30
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  37
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  51
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  57
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
 • 17

 • 07
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  17
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  23
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  26
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  32
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Ito
  40
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  48
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  55
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
 • 18

 • 03
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  05
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  08
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  11
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  17
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  21
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  26
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  32
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  35
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  40
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Ito
  55
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
 • 19

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  05
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  10
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  18
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  25
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  33
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  36
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  40
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  54
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
 • 20

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  05
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  12
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  22
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  27
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  32
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  42
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
  50
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  53
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
 • 21

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Ito
  13
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  24
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  32
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  35
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  42
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  52
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
 • 22

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  12
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  17
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  25
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Numazu
  32
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  37
  Local
  JR Joban Line-Ueno Tokyo Line
  Shinagawa
  42
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  52
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Atami
 • 23

 • 02
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka
  12
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  22
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  33
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  39
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Odawara
  47
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Kozu(Kanagawa)
  54
  Local
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  Hiratsuka