Nagano

JR Shin'etsu Main Line (Shinonoi-Nagano) for Shinonoi

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations