Yamatosaidaiji

Shin-Omiya
Ayameike

Kintetsu Nara Line for Osaka-Uehonmachi

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  15
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  31
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  46
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  58
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 6

 • 10
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  13
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  23
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  26
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  35
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  38
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  50
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  53
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 7

 • 02
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  11
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  13
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  19
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  22
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  29
  Limited Express
  Kintetsu-Namba‧Nara Line Limited Express (Urban Liner)
  Osaka-Namba
  31
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  34
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  42
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  44
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  51
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  53
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
 • 8

 • 01
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  02
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  08
  Limited Express
  Hinotori
  Osaka-Namba
  12
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  14
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  20
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  24
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  33
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  41
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  43
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  49
  Limited Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Limited Express(Vista car)
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  54
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
 • 9

 • 01
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  02
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  10
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  12
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  19
  Limited Express
  Kintetsu-Namba‧Nara Line Limited Express (All Seats Are Reserved Seats)
  Osaka-Namba
  23
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  25
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  35
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  55
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 10

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  11
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  13
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  21
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  23
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  29
  Limited Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Limited Express(Isesima Liner)
  Osaka-Namba
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  34
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  44
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  55
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 11

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  12
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  14
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  24
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  35
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  54
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 12

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  12
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  14
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  24
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  35
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  54
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 13

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  12
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  15
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  24
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  35
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  54
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 14

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  12
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  13
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  24
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  32
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  35
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  54
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 15

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  05
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  12
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  14
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  23
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  25
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  33
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  36
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  55
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 16

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  03
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  08
  Limited Express
  Hinotori
  Osaka-Namba
  13
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  14
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  24
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  33
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  35
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  51
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  55
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 17

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  11
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  14
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  23
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  33
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  37
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  41
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  44
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  52
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  56
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 18

 • 02
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  04
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  11
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  13
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  20
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  22
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  29
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  35
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  40
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  56
  Limited Express
  Kintetsu-Namba‧Nara Line Limited Express (All Seats Are Reserved Seats)
  Osaka-Namba
  58
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 19

 • 03
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  06
  Semi Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Semi-Express
  Osaka-Namba
  13
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Express
  Osaka-Namba
  24
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Osaka-Namba
  32
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  42
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  45
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  53
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 20

 • 04
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Kobe-sannomiya(Hanshin Line)
  07
  Semi Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Semi-Express
  Osaka-Namba
  12
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Osaka-Namba
  21
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  24
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  36
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  44
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  49
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Osaka-Namba
  56
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  59
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 21

 • 11
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  21
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  31
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  33
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Osaka-Namba
  39
  Semi Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  46
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  55
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  57
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Higashihanazono
 • 22

 • 02
  Semi Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Semi-Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  13
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  22
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Amagasaki(Hanshin Line)
  24
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  32
  Semi Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Semi-Express
  Osaka-Namba
  42
  Sec Semi Exp
  Kintetsu Namba-Nara Line Suburban Semi-Express
  Osaka-Namba
  53
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
 • 23

 • 01
  Rapid Express
  Kintetsu Namba-Nara Line Rapid Express
  Osaka-Namba
  07
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Amagasaki(Hanshin Line)
  18
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Osaka-Namba
  28
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Higashihanazono
  41
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Higashihanazono
  55
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Higashihanazono
 • 0

 • 06
  Local
  Kintetsu Namba-Nara Line
  Higashihanazono
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2022-07-03. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.