Omiya(Saitama)

JR Tohoku Shinkansen for Sendai(Miyagi)/Shin-Aomori/Shin-Hakodate-Hokuto

opposite direction Opposite Direction
Filter Trains :  All Yamabiko Tsubasa Komachi Hayabusa Nasuno
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 37
  Tsubasa
  Tsubasa 121
  Shinjo
 • 7

 • 37
  Tsubasa
  Tsubasa 123
  Shinjo
 • 8

 • 33
  Tsubasa
  Tsubasa 127
  Yamagata
 • 9

 • 21
  Tsubasa
  Tsubasa 129
  Yamagata
  47
  Tsubasa
  Tsubasa 131
  Shinjo
 • 10

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 133
  Shinjo
 • 11

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 135
  Yamagata
 • 12

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 137
  Shinjo
 • 13

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 139
  Yamagata
 • 14

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 141
  Shinjo
 • 15

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 143
  Yamagata
 • 16

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 145
  Shinjo
 • 17

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 149
  Yamagata
 • 18

 • 25
  Tsubasa
  Tsubasa 153
  Yamagata
 • 19

 • 41
  Tsubasa
  Tsubasa 157
  Shinjo
 • 20

 • 21

 • 09
  Tsubasa
  Tsubasa 159
  Yamagata
 • 22

 • 23